ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่าน Line Official (@ERCvoice) เมื่อ: 01/07/2567 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล เมื่อ: 24/06/2567 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 21/06/2567 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 17/06/2567 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  เมื่อ: 17/06/2567 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 เมื่อ: 14/06/2567 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com