ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบ 1

02/10/2566 - 02/10/2566 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ 1

07/09/2561 - 07/09/2561 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ไฟล์แนบ 1

07/09/2561 - 07/09/2561 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ไฟล์แนบ 1

14/08/2561 - 14/08/2561 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ 1

09/07/2561 - 09/07/2561 นางพนิตดา คำไสย
6

ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบ 1

02/07/2561 - 02/07/2561 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

05/06/2561 - 05/06/2561 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

09/05/2561 - 09/05/2561 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

04042561 - 04042561 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

28/02/2561 - 28/02/2561 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

12/02/2561 - 12/02/2561 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1)

ไฟล์แนบ 1

30/01/2561 - 30/01/2561 นางพนิตดา คำไสย
13

ระกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

09/01/2561 - 09/01/2561 นางพนิตดา คำไสย
14

ระกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

14/12/2560 - 14/12/2560 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ฯ

ไฟล์แนบ 1

15/11/2560 - 15/11/2560 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com