รายการแผนการดำเนินงาน

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
92

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
91

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
55

แผนการดำเนินงาน ปี 2561

26 ตุลาคม 2561 นายสรรชัย ดาววี
54

แผนการดำเนินงาน ปี 2559

26 ตุลาคม 2561 นายสรรชัย ดาววี
15

แผนดำเนินงาน 2558

05 กันยายน 2559 นายสรรชัย ดาววี
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com