รายการแผนการดำเนินงาน

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
577

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

13 มีนาคม 2567 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
574

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

12 มีนาคม 2567 นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
546

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10 ตุลาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
432

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

07 มีนาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ โปธา
398

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (พ.ศ. 2566 - 2570)

06 มิถุนายน 2565 นางสาวกนกวรรณ โปธา
199

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

24 กุมภาพันธ์ 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
154

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

02 มีนาคม 2564
92

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563

28 เมษายน 2563
91

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 เมษายน 2563
55

แผนการดำเนินงาน ปี 2561

26 ตุลาคม 2561
54

แผนการดำเนินงาน ปี 2559

26 ตุลาคม 2561
15

แผนดำเนินงาน 2558

05 กันยายน 2559
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com