ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/11/2564 - 01/11/2564 นางพนิตดา คำไสย
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
5

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
6

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

19/10/2564 - 19/10/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
7

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การประกาศเผแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ 1

01/10/2564 - 01/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
8

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงมีกันยายน พ.ศ. 2564)

ไฟล์แนบ 1

01/10/2564 - 01/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/10/2564 - 01/10/2564 นางพนิตดา คำไสย
10

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/09/2564 - 01/09/2564 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงมีมิถุนายน พ.ศ. 2564)

ไฟล์แนบ 1

02/08/2564 - 02/08/2564 นางพนิตดา คำไสย
12

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

02/08/2564 - 02/08/2564 นางพนิตดา คำไสย
13

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/07/2564 - 01/07/2564 นางพนิตดา คำไสย
14

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/06/2564 - 01/06/2564 นางพนิตดา คำไสย
15

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

11/07/2564 - 11/07/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com