รายการรายงานการประชุมสภาฯ

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
137

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563

07 ตุลาคม 2563
136

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

07 ตุลาคม 2563
135

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

07 ตุลาคม 2563
134

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

07 ตุลาคม 2563
133

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

07 ตุลาคม 2563
132

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

07 ตุลาคม 2563
130

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

07 ตุลาคม 2563
129

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

07 ตุลาคม 2563
32

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 (21 ก.พ. 60)

15 มิถุนายน 2560
14

รายงานการประชุม สมัย 3 ครั้ง 3 (30 ส.ค. 59)

05 กันยายน 2559
13

รายงานการประชุม สมัย 3 ครั้ง 2 (22 ส.ค. 59)

05 กันยายน 2559
12

รายงานการประชุม สมัย 3 ครั้ง 1 (12 ส.ค. 59)

05 กันยายน 2559
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com