รายการแผนพัฒนาท้องถิ่น

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
89

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
88

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
87

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
86

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565)

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
76

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

05 พฤศจิกายน 2561 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
47

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

20 พฤษภาคม 2561 นายสรรชัย ดาววี
10

แผนพัฒนา 3 ปี 2559-2561

05 กันยายน 2559 นายสรรชัย ดาววี
9

แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562

05 กันยายน 2559 นายสรรชัย ดาววี
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com