รายการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
85

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563

28 เมษายน 2563 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช
51

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562

26 ตุลาคม 2561 นายสรรชัย ดาววี
50

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

26 ตุลาคม 2561 นายสรรชัย ดาววี
49

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2560

26 ตุลาคม 2561 นายสรรชัย ดาววี
11

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559

05 กันยายน 2559 นายสรรชัย ดาววี
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com