ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถขุด 1.6 ตัน เครื่องยนต์ 3 สูบ 4 จังหวะ 13 แรงม้า โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบ 1

30/07/2564 - 30/07/2564 นางพนิตดา คำไสย
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

04/01/2564 - 04/01/2564 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563-เมษายน 2564)

ไฟล์แนบ 1

15/12/2563 - 15/12/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564)

ไฟล์แนบ 1

15/12/2563 - 15/12/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
5

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

07/12/2563 - 07/12/2563 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) (สขร.01)

ไฟล์แนบ 1

16/11/2563 - 16/11/2563 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) (สขร.01)

ไฟล์แนบ 1

01/06/2563 - 01/06/2563 นางพนิตดา คำไสย
8

ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 รายการ

ไฟล์แนบ 1

28/10/2563 - 28/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าหลอดไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าประดับ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทองเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

27/11/2563 - 27/11/2563 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทองเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

28/10/2563 - 28/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
11

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 3 รายการ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

27/10/2563 - 27/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

21/10/2563 - 21/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

20/10/2563 - 20/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ของกองคลังเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

19/10/2563 - 19/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

15/10/2563 - 15/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com