ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

09/08/2565 - 18/08/2565 นางพนิตดา คำไสย
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลาน คสล.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ 1

07/03/2565 - 07/03/2565 นางพนิตดา คำไสย
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบ 1

30112564 - 07/12/2564 นางพนิตดา คำไสย
4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถขุด 1.6 ตัน เครื่องยนต์ 3 สูบ 4 จังหวะ 13 แรงม้า โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์แนบ 1

30/07/2564 - 30/07/2564 นางพนิตดา คำไสย
5

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

04/01/2564 - 04/01/2564 นางพนิตดา คำไสย
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563-เมษายน 2564)

ไฟล์แนบ 1

15/12/2563 - 15/12/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564)

ไฟล์แนบ 1

15/12/2563 - 15/12/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

07/12/2563 - 07/12/2563 นางพนิตดา คำไสย
9

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) (สขร.01)

ไฟล์แนบ 1

16/11/2563 - 16/11/2563 นางพนิตดา คำไสย
10

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) (สขร.01)

ไฟล์แนบ 1

01/06/2563 - 01/06/2563 นางพนิตดา คำไสย
11

ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 รายการ

ไฟล์แนบ 1

28/10/2563 - 28/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าหลอดไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าประดับ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทองเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

27/11/2563 - 27/11/2563 นางพนิตดา คำไสย
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทองเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

28/10/2563 - 28/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
14

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 3 รายการ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

27/10/2563 - 27/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

21/10/2563 - 21/10/2563 นางพนิตดา คำไสย
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com