รายการการเงิน-การคลัง

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
171

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565

07 มกราคม 2565 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
169

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2565 ไตรมาส 2

29 ธันวาคม 2564 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
168

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2564

20 ธันวาคม 2564 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
166

ประกาศรายงานรับจ่ายเงิน ประจำปี 2564

21 ตุลาคม 2564 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
165

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565 ไตรมาส 1

01 ตุลาคม 2564 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
164

ประกาศเเผนการใช้จ่าย ไตรมาส4 ปี2564

02 กรกฎาคม 2564 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
162

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ไตรมาส 2/2564

19 เมษายน 2564 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
161

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2564 ไตรมาส 3

31 มีนาคม 2564 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
156

เผยแพร่ งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2563 ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง

12 มีนาคม 2564 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
152

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ปี2564 ไตรมาส 1

06 มกราคม 2564 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
151

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2564 ไตรมาส 2

04 มกราคม 2564 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
138

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส4 ปี 2563

14 ตุลาคม 2563 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
114

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

06 ตุลาคม 2563 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
106

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563

02 กรกฎาคม 2563 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
105

รายงานรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

02 กรกฎาคม 2563 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
104

ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาส4)

30 มิถุนายน 2563 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
84

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2 ปี 2563

14 เมษายน 2563 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
68

งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี2560

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
67

งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
66

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
65

งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี2561

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
64

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com