รายการการเงิน-การคลัง

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
68

งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี2560

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
67

งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
66

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
65

งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี2561

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
64

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com