รายการการเงิน-การคลัง

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
415

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2565 (ไตรมาส 1)

12 ตุลาคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
414

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

12 ตุลาคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
411

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

06 ตุลาคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
410

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)

28 กันยายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
406

Ppppp

18 กันยายน 2565 นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
403

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี2565

09 กรกฎาคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
401

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2565 (ไตรมาส 4)

30 มิถุนายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
377

งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี2565 ไตรมาส 2

09 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
370

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564

07 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
367

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน

07 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
358

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2565(ไตรมาส 3)

01 เมษายน 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
186

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่องรายงานการเงินประจำปี2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
171

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565

07 มกราคม 2565 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
169

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2565 ไตรมาส 2

29 ธันวาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
168

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2564

20 ธันวาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
166

ประกาศรายงานรับจ่ายเงิน ประจำปี 2564

21 ตุลาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
165

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565 ไตรมาส 1

01 ตุลาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
164

ประกาศเเผนการใช้จ่าย ไตรมาส4 ปี2564

02 กรกฎาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
162

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ไตรมาส 2/2564

19 เมษายน 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
161

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2564 ไตรมาส 3

31 มีนาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
156

เผยแพร่ งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2563 ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง

12 มีนาคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
152

ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ปี2564 ไตรมาส 1

06 มกราคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
151

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปี 2564 ไตรมาส 2

04 มกราคม 2564 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
138

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส4 ปี 2563

14 ตุลาคม 2563 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
114

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

06 ตุลาคม 2563 นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com