รายการการเงิน-การคลัง

#
รายการ
บันทึกเมื่อ
โดย
106

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563

02 กรกฎาคม 2563 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
105

รายงานรับจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

02 กรกฎาคม 2563 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
104

ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาส4)

30 มิถุนายน 2563 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
84

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2 ปี 2563

14 เมษายน 2563 น.ส.เนตรชนก ประหยัดยอด
68

งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี2560

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
67

งบแสดงฐานะการเงิน ปี2561

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
66

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
65

งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี2561

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
64

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

31 ตุลาคม 2561 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com