ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง เมื่อ: 22/10/2563 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อเกี่ยว กับเรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เมื่อ: 19/10/2563 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ: 08/10/2563 โดย: น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รายงานรายรับ - จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ: 08/10/2563 โดย: น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
[ไฟล์แนบ1
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียอนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563) เมื่อ: 06/10/2563 โดย: น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
[ไฟล์แนบ1
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563) เมื่อ: 06/10/2563 โดย: น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com