ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง เมื่อ: 29/03/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 28/03/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบบ้านแม่ข่า เรือง แนวทางปฏิบัติพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ (Dos and Donts) เมื่อ: 28/03/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมฯ แนวทางปฎิบัติงานฯ และแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อ: 28/03/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
ช่องทางการติดต่อของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 28/03/2566 โดย: นางสาวแพรพลอย ต่างใจ
[ไฟล์แนบ1
ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ภายใต้การบริหารงานของ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า และคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อ: 28/03/2566 โดย: นางสาวกนกวรรณ โปธา
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com