ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อ: 03/04/2563 โดย: น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.)  เมื่อ: 05/03/2563 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ: 03/03/2563 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.) เมื่อ: 13/01/2563 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาสของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อ: 03/01/2563 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.) เมื่อ: 09/12/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com