ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 22/03/2562 โดย: นางปรียา อริวรรณา
[ไฟล์แนบ1
ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อ: 15/03/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อ: 15/03/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 เมื่อ: 18/02/2562 โดย: นางพนิตดา คำไสย
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง อัตราภาป้าย และระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ปีภาษี 2562  เมื่อ: 05/02/2562 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อ: 05/02/2562 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com