ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จะดำเนินการจัดตั้งตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย) ....... เริ่มจำหน่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป....... เมื่อ: 24/11/2560 โดย: นายสรรชัย ดาววี
[ไฟล์แนบ1
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี  เมื่อ: 22/11/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง อัตราภาป้าย ปีภาษี 2561  เมื่อ: 16/11/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อ: 16/11/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อ: 16/11/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดิน ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน  เมื่อ: 16/11/2560 โดย: น.ส.กัลยา อินต๊ะ
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด  

กิจกรรมของเรา

ตลาดประชารัฐ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

รายละเอียด

โครงการพาน้องหนูสู่โลกกว้าง

รายละเอียด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รายละเอียด

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รายละเอียด

โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

รายละเอียด

Links
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884854
 053-884585

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com