ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานตามภารกิจ สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เมื่อ: 30/09/2565 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศการกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อ: 23/09/2565 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อ: 23/09/2565 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อ: 23/09/2565 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อ: 23/09/2565 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อ: 23/09/2565 โดย: นางสาวธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
[ไฟล์แนบ1

ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  


ดูทั้งหมด  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดูทั้งหมด  

Links
Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com