ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • หน้าหลัก
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
โดย
1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

01/04/2564 - 01/04/2564 นางพนิตดา คำไสย
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

30/03/2564 - 30/03/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

01/03/2564 - 01/03/2564 นางพนิตดา คำไสย
4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

01/02/2564 - 01/02/2564 นางพนิตดา คำไสย
5

ประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563

ไฟล์แนบ 1

04/01/2564 - 04/01/2564 นางพนิตดา คำไสย
6

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

04/01/2564 - 04/01/2564 นางพนิตดา คำไสย
7

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/01/2564 - 08/01/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/01/2564 - 08/01/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
9

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/01/2564 - 08/01/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
10

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

08/01/2564 - 08/01/2564 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
11

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

18/12/2563 - 18/12/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
12

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1

18/12/2563 - 18/12/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563-เมษายน 2564)

ไฟล์แนบ 1

15/12/2563 - 15/12/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564)

ไฟล์แนบ 1

15/12/2563 - 15/12/2563 น.ส.ขวัญชีวา ปัญญา
15

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

07/12/2563 - 07/12/2563 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com