ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
#
ชื่อเรื่องประกาศ
ระหว่างวันที่
ประกาศเมื่อ
โดย
140

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding) จัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ไฟล์แนบ 1

04102562 - 11102562 04/10/2562 นางพนิตดา คำไสย
139

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

01/10/2562 - 01/10/2562 01/10/2562 นางพนิตดา คำไสย
138

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding) จัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ไฟล์แนบ 1

30/09/2562 - 03/10/2562 นางพนิตดา คำไสย
137

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุดสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ไฟล์แนบ 1

10/09/2562 - 10/09/2562 10/09/2562 นางพนิตดา คำไสย
136

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 23/2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 23/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

21/08/2562 - 21/08/2562 21/08/2562 นางพนิตดา คำไสย
135

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 16 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,251 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 16 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

21/08/2562 - 21/08/2562 21/08/2562 นางพนิตดา คำไสย
134

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 19 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนประชาร่วมใจ ซอย 19 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

21/08/2562 - 21/08/2562 21/08/2562 นางพนิตดา คำไสย
133

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต ชุมชนรักสายธารใส ซอย 4/1 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 493 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนรักสายธารใส ซอย 4/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

21/08/2562 - 21/08/2562 21/08/2562 นางพนิตดา คำไสย
132

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต ชุมชนรักสายธารใส ซอย 15 ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 833 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนรักสายธารใส ซอย 15 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

21/08/2562 - 21/08/2562 21/08/2562 นางพนิตดา คำไสย
131

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 10 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

21/08/2562 - 21/08/2562 21/08/2562 นางพนิตดา คำไสย
130

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต ชุมชนสันต้นแหน ซอย 7/1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสันต้นแหน ซอย 7/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

21/08/2562 - 21/08/2562 21/08/2562 นางพนิตดา คำไสย
129

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจารจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต ชุมชนสบข่า ซอย 5 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 537 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสบข่า ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

21/08/2562 - 21/08/2562 21/08/2562 นางพนิตดา คำไสย
128

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบขอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ) สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

19/08/2562 - 19/08/2562 19/08/2562 นางพนิตดา คำไสย
127

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบขอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ) สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1

19082562 - 19082562 19/08/2562 นางพนิตดา คำไสย
126

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบขอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ) สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2

12/07/2562 - 24/07/2562 นางพนิตดา คำไสย
ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com