รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ,โรงเรียนบ้านแม่ข่า และเทศบาลตำบลเวียงฝาง จัดฝึกอบรมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียน เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและภัยทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิด ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com