รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ท้องถิ่นอำเภอฝาง แจ้งเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2561 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com