รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ร่วมการจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศควรามจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอากาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เวลา 08.00 น.

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com