รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุม Zoom เรื่อง การประชุมคณกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการประเพณีท้องถิ่นที่นำเสนอไปทั้งหมด 3 โครงการ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com