รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดทำดอกไม้ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com