สล็อตเว็บตรงวอเล็ต" /> สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในโรงเรียนอนุบาลฯปลอดโรค โครงการป้องกันโรคมือเท้าปากในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ 2566 #โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.) และได้รับเกียรติจาก นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า เป็นประธานในพิธีเปิด ขอขอบคุณวิทยากรจากรพ.สต.บ้านแม่ข่า ที่มามอบความรู้ในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ตระหนักความสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงเข้าใจถึงปัญหาของโรค สามาราถแก้ไข รักษา หรือส่งต่อยังสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องถูกวิธี กองการศึกษา สล็อตเว็บตรงวอเล็ต

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com