เว็บตรง " /> สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

-กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กๆเรียนรู้ประโยชน์ของบ้าน และวัสดุต่างๆที่ลูกหมูใช้ในการสร้างบ้านซึ่งได้แก่ บ้านฟาง บ้านไม้ และบ้านอิฐ ส่วนบ้านที่ มีวัสดุที่แข็งแรงและทนทาน ก็คือบ้านอิฐ และเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายได้ ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้จักการ สนใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว จดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาวนานขึ้น จากการฟังนิทานหรือเรื่องราวสั้นๆได้ -กิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กๆฝึกการประดิษฐ์ชิ้นงาน บ้านแสนสุข ทำให้เด็กๆ ได้ลงมือประดิษฐ์บ้านด้วยตัวเอง เป็นของตัวเอง ได้เรียนรู้จักการเล่นเป็นกลุ่ม มีความสนุกสนานร่าเริงแจ่มใส และสนใจร่วมกิจกรรม #กองการศึกษา #กองการศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เว็บตรง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com