เว็บตรง" /> สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยคุณครูได้จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระเจ้าสำหรับองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมระบายสี ทำการ์ดอวยพรวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 เด็กๆรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการรอคอย การอดทนเพื่อให้งานสำเร็จ มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง #กองการศึกษา เว็บตรง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com