รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า นำโดยท่านบุญเลิศ ศรีจันตา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่าพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสารักษาโลกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หนองหญ้าข้าวนก บ้านสันทรายคองน้อย หมู่ 6 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com