สล็อตเว็บตรงวอลเล็ต " /> สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

กู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายกู้ชีพฝาง (Emergency Medical Services Rally : EMS Rally) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติ "ดอยผ้าห่มปก" ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สล็อตเว็บตรงวอลเล็ต

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวศศิประภา สุภาพ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com