รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการหนูน้อยต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 จัดขั้น ในวัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า โดยได้ความร่วมมือจาก นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า สภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจไชยยานุภาพ มาเป็นวิทยาก่อนในครั้งนี้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com