รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมฝืกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลม่อนปิ่น และเครือข่าย ปภ.อำเภอฝาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ลานศูนย์เด็กเล็กม่อนปิ่นใต้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com