รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยมีนางกิตติกานต์ เกตุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เป็นประธานในพิธี ประธานในพิธีได้เจิมหนังสือ และให้โอวาทแก่นักเรียน นักเรียนได้กล่าวนำไหว้ครู ปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน ได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียน มาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน.

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววสิตา คีรีเกิดเกียรติ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com