รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวศศิประภา สุภาพ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com