รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 โดยมีกิจกรรมกิจกรรมการอ่านสารวันเทศบาล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาล/พัฒนาที่สาธารณะประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานฌาปนกิจบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com