รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่าา ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ตำบลบ้านแม่ข่า ให้กับนายธรรม ใจคำ บ้านเลขที่ 119/3 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยโจ้เหนือ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรศฐกิจพอเพียง อำเภอฝาง (ศจพ.อ.)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com