รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า ในระหว่างวันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com