รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

การดำเนินการ เตรียมธงแดง เพื่อนำไปปักบริเวณ ข้างถนนสาย 107 ทางหลวงแผ่นดิน ภายในเขตเทศบาล แสดงให้ทราบถึงจุดอันตราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com