รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการลดออุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 11-17เมษายน 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com