รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า พร้อมด้วย/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยจะทำการพัฒนาที่สาธารณะประโยชน์/ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานฌาปนกิจบ้านแม่ข่าให้ดูสวยงามร่มรื่นและปลูกพืชผักสวนครัว

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com