รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้ดำเนินโครบงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงถนน(ช่วงวันขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆ ณ วัดหาดสำราญ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com