รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า พร้อมคณะผู้บริหาร สมชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัด ธรรมสัญจร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ วัดอุดมมงคล

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com