บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


27 มีนาคม 2567

นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์

จ้างเหมาบริการ งานธุรการ

กองช่าง

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

-

m0084

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com