รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาอำเภอฝาง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com