รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า นำโดยปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยพนักงานฯ ลงพื้นที่ ทำความสะอาดตลาดสด ตามแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยและดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #วันอนามัยสิ่งเเวดล้อมไทย ปี2565 #Thai Environmental Health Day 2022 #กรมอนามัย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวศศิประภา สุภาพ


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com