รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทสบาลตำบลบ้านแม่ข่า กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางณัฐชา คำปวน


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com