รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการคนพิการ การบริการสาธารณสุข การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com