รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงาน โรงพยาบาลฝาง รพสต.แม่ข่า ป้อมตำรวจชุมชน อสม อปพร. ทต แม่ข่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมบริการประชาชน ที่มาฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด - ๑๙ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com