รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

แขวงการทางเชียงใหม่ (ปางมะขามป้อม ไชยปราการ) มาปรับปรุงตีเส้นขอบทางถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ๑๐๗ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพ่ือให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้เห็นขอบทางชัดเจน ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนฯ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com