รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า โดยนายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรี ได้ประชุมคณะกรรมการฯศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (ปลัดอำเภอฝาง ท้องถ่ิ่นอำเภอฝาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 5 และตัวแทนของเกษตรอำเภอฝาง และผู้ทรงคุณวุฒิ)ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 64 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อพิจารณาให้ช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาล

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com