รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เข้าร่วมโครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน" ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Google Meet

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวกนกวรรณ โปธา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com