รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม่ข่าและคณะที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การปรับโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านแม่ข่า ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวกนกวรรณ โปธา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com