รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ดำเนินการปล่อยน้ำประปาเสีย จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 บริเวณ ซอย 4 จุดที่ 2 บริเวณสะพานบ้านสบข่า จุดที่ 3 บริเวณหน้าอู่รุ่งเกียรติโชคชัย จุดที่ 4 บริเวณหน้าบริษัทจงธนา

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาวสุภาภรณ์ รินนายรักษ์


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com