รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด พร้อมด้วยกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันทำความสะอาด ล้างถนนภายในเขตเทศบาลจนถึงบริเวณปากทางอ่างขาง และทำความสะอาดป่าช้าบ้านสบข่า ในวันที่ 2 มีนาคม 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางปรียา อริวรรณา


Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com