รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด - 19 และผู้ป่วยโควิด - 19 จำนวน 3 หลัง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ข่า

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com