รายการภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าได้ออกพ่นยากำจัดวัชพืชและตัดหญ้าริมตลิ่งน้ำฝาง ในเขตเทศบาล

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ทิพย์ตะวัน ตันต๊ะ


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com