บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางปรียา อริวรรณา

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


17 มีนาคม 2566

นางปรียา อริวรรณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

080-1273319

m0033

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com