บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นายสรรชัย ดาววี

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


7 พฤศจิกายน 2561

นายสรรชัย ดาววี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักปลัด

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

sanchaikai@gmail.com

086-1922956

m0023

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

http://www.banmaeka.go.th
banmaeka@hotmail.com