บุคลากร ทต.บ้านแม่ข่า
นางสาวศศิประภา สุภาพ

ระบบงานบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า


18 มีนาคม 2567

นางสาวศศิประภา สุภาพ

จ้างเหมาบริการ งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงาน

-

-

m0142

Banmaeka Website

Develop&Design : iTChiangmai.net
Webmaster by : นางกิตติกานต์ เกตุมาลา
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-884584
 053-885181

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า Fanpage
banmaeka@hotmail.com